نحوه تعيين برش پايه و برش طبقات در برنامه SAP2000

02:56

نحوه تعيين برش پايه و برش طبقات در برنامه SAP2000

در این فیلم نحوه تعيين برش پايه و برش طبقات در برنامه SAP2000  آموزش داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه