اثر نحوه مش بندی المان های سطحی در صحت پاسخ سازه با استفاده از ETABS 2015

02:13

اثر نحوه مش بندی المان های سطحی در صحت پاسخ سازه با استفاده از ETABS 2015

در این فیلم با اثر نحوه مش بندی المان های سطحی در صحت پاسخ سازه با استفاده از ETABS 2015 آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه