تشریح اثر مشبندی سقف‌های شیبدار در انتقال بار ثقلی

03:45

تشریح اثر مشبندی سقف‌های شیبدار در انتقال بار ثقلی

در این فیلم اثر مشبندی سقف‌های شیبدار در انتقال بار ثقلی به همراه مثالی توضیح داده می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه