23407
07:37

بخشی از فیلم آموزشی جمع بندی و حل تست تئوری الاستیسیته (آمادگی کنکور دکتری ۹۹)

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808