المان‌های سیستم مقاوم در برابر بارهای لرزه‌ای (SLRS)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم