متره و برآورد- قالب بندی فلزی (‍پارت 1)

18:52

متره و برآورد- قالب بندی فلزی (‍پارت 1)

 در این فیلم به بررسی موضوع قالب بندی فلزی در متره و برآورد پرداخته می شود.

این فیلم با همکاری دو موسسه آموزشی 808 و Iran Bim Center تهیه شده است.

مدرس: محمد کرایلو

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...