مدل سازی انعطاف پذیری در اتصال ستون- تیر (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم