جرم و سختی چه اثری بر پاسخ ساختمان دارند؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

03:47

جرم و سختی چه اثری بر پاسخ ساختمان دارند؟ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

هدف از انجام این آزمایش، درک این موضوع است که پاسخ یک ساختمان یا مدلی از آن چگونه با تغییر جنبه‌های مختلف ساختمان،‌ دست‌خوش تغییر می‌شود.

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808، ترجمه و دوبله شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...