طراحی دال دو طرفه در نرم افزار ETABS

58:01

طراحی دال دو طرفه در نرم افزار ETABS

وظیفه‌ دال در سازه بتن مسلح، ایجاد سطح تخت قابل استفاده است. دال بتن مسلح غالبا دارای ضخامت ثابتی است و می‌تواند روی تیرهای بتن مسلح و فولادی، دیوار بتنی مسلح و غیر‌مسلح و بنایی، ستون‌های بتن مسلح و فولادی و بالاخره بستر زمین تکیه داشته باشد.

دال‌ها ممکن است بر روی دو لبه‌ی متقابل تکیه‌گاه داشته باشند که در این صورت رفتار سازه‌ای دال یک طرفه است.

اگر در چهار طرف دال تیر وجود داشته باشد، رفتار دال دو طرفه است.

دال‌های بتن مسلح در مواقعی بدون استفاده از تیر، مستقیما روی ستون‌ها تکیه دارند، اینگونه دال‌ها به دال‌های تخت موسومند و مورد استفاده آن‌ها در مواقعی است که دهانه‌ها خیلی بزرگ و بارهای وارده سنگین نباشد. 

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم