تحلیل خرپاهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

18:50

تحلیل خرپاهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این ویدئو با روش تحلیل خرپاهای معین استاتیکی به همراه توضیحاتی که در قالب مثال بیان می شود، آشنا خواهید شد.
این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...