تحلیل خرپاهای نامعین استاتیکی به روش نیرو (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

13:51

تحلیل خرپاهای نامعین استاتیکی به روش نیرو (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...