آنالیز خرپا به روش مفصل (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

06:02

آنالیز خرپا به روش مفصل (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

اگر بخواهیم اعضا و اتصالات یک خرپا را به درستی طراحی کنیم، باید دقیقا بدانیم که هر عضو از خرپا تحت بارگذاری وارده چه نیرویی را تحمل می کند.بدین منظور در این فیلم تحلیل خرپا  به روش مفصل آموزش داده می شود.
این فیلم توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله اختصاصی شده است.
منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...