تحلیل خرپاهای معین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

11:00

تحلیل خرپاهای معین استاتیکی (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

 خرپاها می توانند در ساختمان ها، پل ها، برج ها و هر نوع سیستم سازه ای دیگری وجود داشته باشند. یک سیستم سازه ای را بسته به نوع پاسخ آن در برابر بارهای وارده، خرپا تلقی می کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

 

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...