مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor

مدل: S42-9

مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدت زمان آموزش: ۱ ساعت

تهیه شده در: زمستان ۹۷

نحوه ارسال: دانلودی یا پستی (انتخابی)

مطالب مرتبط:

 

قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor