تحلیل خرپا به روش مقطع (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

16:00

تحلیل خرپا به روش مقطع (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

اساساً دو روش برای تحلیل خرپاهای معین استاتیکی وجود دارد: روش مفصل و روش مقطع. معمولا زمانیکه هدف، تحلیل کل خرپا و بدست آوردن نیروی تمام اعضا باشد روش مفصل ارجحیت دارد. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.