22989
15:24

بخشی از فیلم آموزشی نگاهی به ضوابط طراحی اتصالات جوشی مهاربندها مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، نشریه ۲۶۴ و راهنمای شماره ۲۹ آیین نامه AISC

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808