کنترل معیارهای پذیرش مختلف در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در نرم افزار SeismoStruct

01:36

کنترل معیارهای پذیرش مختلف در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در نرم افزار SeismoStruct

این فیلم قسمت 5 از پکیج فیلم آموزش تحلیل های غیرخطی پیشرفته IDA با استفاده از نرم افزار SeismoStruct میباشد ، برای تهیه کل پکیج میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم