22642
05:30

بخشی از فیلم آموزشی نکاتی درباره مدلسازی و طراحی دیوارهای حائل زیرزمین در نرم افزار ETABS بر اساس ضوابط مباحث۶ و۷ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۳۰۸

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808