مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مربوط به «بارهای وارد بر ساختمان» است که اولین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و دو آیین نامه موجود را تحت عناوین «آیین‌نامه حداقل بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی- استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹ و «آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله»- استاندارد شماره ۲۸۰۰ سال ۱۳۷۸ را در بر گرفت.

لینک دانلود "مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲"

محصول

مقررات ملی ساختمان- مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 33,000 تومان
33,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
بارگذاری سازه ها
توسعه ایران (کتب مقررات ملی ساختمان)
کمک آموزشی
 فیلم کارگاه آموزشی مبانی بارگذاری انفجار بر سازه‌ها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
بارگذاری سازه ها
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
سازه
بارگذاری سازه ها
اصول و مبانی بارگذاری سازه‌ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 19,000 تومان
19,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰
قیمت: 98,000 تومان
98,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آموزشی طراحی سازه های بتن آرمه در نرم افزارهای ETABS 2019 و SAFE2016 مطابق آخرین ضوابط مقررات ملی ( مبحث نهم ویرایش ۹۹، مبحث ششم ویرایش ۹۸) و آیین نامه ACI318-19
قیمت: 2,250,000 تومان
2,250,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان