مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مربوط به «بارهای وارد بر ساختمان» است که اولین بار در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و دو آیین نامه موجود را تحت عناوین «آیین‌نامه حداقل بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی- استاندارد شماره ۵۱۹ سال ۱۳۷۹ و «آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله»- استاندارد شماره ۲۸۰۰ سال ۱۳۷۸ را در بر گرفت.

لینک دانلود "مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان، ویرایش ۱۳۹۲"

محصول

مقررات ملی ساختمان- مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
 فیلم کارگاه آموزشی مبانی بارگذاری انفجار بر سازه‌ها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
بارگذاری سازه ها
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
اصول و مبانی بارگذاری سازه‌ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 19,000 تومان
19,000 تومان

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارده بر ساختمان