تحلیل تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله احتصاصی موسسه 808)

08:30

تحلیل تیرهای معین استاتیکی (ترجمه و دوبله احتصاصی موسسه 808)

تیر معین استاتیکی چیست؟ و چگونه باید آن را تحلیل کرد؟ یک تیر در واقع یک عضو سازه ای همراه با تکیه گاه است که قادر به تحمل بارهای اعمالی عمود بر محور طولی خود است. به این عضو تیر گفته می شود چون بارهای وارده باعث خم شدن آن به این صورت می شود. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 دوبلوور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...