مدلسازی ژئوتکنیکی در نرم افزار MIDAS GTS NX

01:14

مدلسازی ژئوتکنیکی در نرم افزار MIDAS GTS NX

در این ویدئوی آموزشی شما با خروجی های دیوارهای مسلح شده با سیستم انکراژ در نرم افزار  Midas GTS NX  از جمله خروجی های تغییرمکان افقی و قائم و همچنین نیروهای المانهای سازه ای آشنا می شوید.

با توجه به این ویدئو مشاهده می شود که Midas محیط مدلسازی بسیار کاربرپسندی دارد و علاوه بر این همه نیازهای یک مهندس ژئوتکنیک را در مدلسازی پوشش می دهد.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...