22124
05:39

تحلیل تیر دارای مفصل داخلی به روش تیر مزدوج (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم خیزِ  تیر را  در مفصل ها با استفاده از روش تیر مزدوج محاسبه کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808