15037
08:34

آموزش ETABS 2016- ابزار شبیه سازی (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

این فایل قسمت شماره 27 از آموزش های بخش Watch and Learn وبسایت CSI است که توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

playlist

پکیج استثنایی 808