14994
21:19

آموزش ETABS 2016- پیچش تصادفی (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

این فایل قسمت شماره 26 از آموزش های بخش Watch and Learn وبسایت CSI است که توسط تیم مترحمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2015

playlist

پکیج استثنایی 808