11969
19:48

آموزش طراحی دال بتن مسلح در برنامه ETABS 2016، ترجمه و دوبله اختصاصی 808

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی Reinforced Concrete Slab Design برای اولین بار در ایران توسط تیم  808 ، جهت مشاهده فیلم زبان اصلی میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.

برای تهیه مجموعه کامل فیلم های دوبله شده آموزش های کامل نرم افزار های CSI شامل SAP-ETABS-SAFE-CSI column-Perform میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.

مترجم: فاطمه علی بخشی

دوبلور: آرین حسن زاده

 مطالب مرتبط:

پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2015

playlist

پکیج استثنایی 808