ارزیابی مقدار نیروی طراحی اتصالات تیر به ستون گیردار در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015

06:54

ارزیابی مقدار نیروی طراحی اتصالات تیر به ستون گیردار در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015

در این فیلم  با نحوه ارزیابی مقدار نیروی طراحی اتصالات تیر به ستون گیردار در قاب های خمشی با شکل پذیری ویژه توسط خروجی برنامه ETABS 2015 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...