15220
08:30

ETABS2013_-_13_Creating_Reports (ترجمه و دوبله اختصاصی وبسایت 808)

این فایل قسمت شماره ۱۳ از آموزش‌های بخش Watch and Learn وبسایت CSI است که توسط تیم مترحمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

playlist

پکیج استثنایی 808