15224
23:03

فیلم آموزشی Etabs_-_23_vertical_displacements_in_tall_buildings (ترجمه و زیرنویس اختصاصی وبسایت 808)

این فایل قسمت شماره ۲۳ از آموزش‌های بخش Watch and Learn وبسایت CSI است که توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

مطالب مرتبط:
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2016

playlist

پکیج استثنایی 808