13181
24:00

فیلم آموزش طراحی دال پس کشیده با ایتبز 2016 (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در ادامه سری مجموعه فیلم های آموزش ایتبز شرکت CSI ، اینبار آخرین فیلم آپلود شده در صفحه Watch & Learn این شرکت با نام جهت انتشار در وبسایت 808 تهیه شده است.

این فیلم توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله اختصاصی شده است.

مترجم: خانم مهندس فاطمه علی بخشی

دوبلور:   مهندس آرین حسن زاده

زمان تهیه: زمستان 95

 مطالب مرتبط:

پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2015

playlist

پکیج استثنایی 808