نحوه ترسیم تیرهای منحنی در ETABS v9.7.4

02:53

نحوه ترسیم تیرهای منحنی در ETABS v9.7.4

در این فیلم  با نحوه ترسیم تیرهای منحنی در  ETABS v9.7.4 آشنا می شوید.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه