23909
03:21

مراحل نصب میراگرهای اصطکاکی دورانی بیمارستان آتیه ۲

در این فیلم مراحل نصب میراگرهای اصطکاکی دورانی Damptech را در پروژه بیمارستان آتیه ۲ مشاهده می کنید.

منبع

پیمانکار : شرکت بهساز اندیشان تهران

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808