تحلیل قاب با اعضای تحت بار به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

07:34

تحلیل قاب با اعضای تحت بار به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم ببینیم چطور می توان قاب هایی که اعضا و گره های آنها تحت بار  قرار دارند را تحلیل کرد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...