دیاگرام آزاد یک جسم صلب ۳ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

09:22

دیاگرام آزاد یک جسم صلب ۳ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم چند جسم صلب را بررسی کرده و ببینیم که چطور می توانیم برای هر کدام از آنها یک دیاگرام آزاد رسم کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...