22852
05:02

بخشی از فیلم آموزشی تعیین ظرفیت باربری پی های سنگی و تعیین عمق گودبرداری

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808