22740
06:02

بخشی از فیلم آموزشی ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه ها در نرم افزار ETABS

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808