بخشی از فیلم آموزشی لزوم به کارگیری نرم افزار دیزاین بیلدر برای مهندسان به عنوان برترین ابزار شبیه ساز عملکرد حرارتی ساختمان و بیان قابلیت ها و ویژگی های آن

03:17

بخشی از فیلم آموزشی لزوم به کارگیری نرم افزار دیزاین بیلدر برای مهندسان به عنوان برترین ابزار شبیه ساز عملکرد حرارتی ساختمان و بیان قابلیت ها و ویژگی های آن

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

 مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...