بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین آموزش کاربردی PLAXIS 2D 2020-midas GTS NX-Slope/W طراحی خرپا و شمع

04:59

بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین آموزش کاربردی PLAXIS 2D 2020-midas GTS NX-Slope/W طراحی خرپا و شمع

برای ثبت نام در این دوره، اینجا را کلیک کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم