بخشی از فیلم آموزشی شبیه سازی عددی پروسه تونل سازی با TBM از نوع EPBS

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...