19736
2:06:25

طراحی سازه های بتن آرمه در ETABS 2016؛ جلسه اول

سرفصل‌های دوره:

  • نکات کلی مدل‌سازی در نرم‌افزار ETABS 2016
  • نکات ویژه در طراحی قاب‌های خمشی (با حدود شکل‌پذیری مختلف)
  • نکات ویژه در طراحی سیستم‌های دوگانه (قاب خمشی با دیوار برشی ویژه در حدود شکل‌پذیری مختلف)
  • نکات ویژه در طراحی سیستم‌های دیوار باربر بتنی و قاب با دیوار برشی بتنی (شامل سقف با سیستم دال توپر یا مجوف)
  • نکات ویژه در طراحی دیافراگم 
  • نکات ویژه در تحلیل دینامیکی طیفی
  • یک نمونه کامل طراحی گام به گام سازه بتنی با مشخصات واقعی

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808