22896
14:59

بخشی از فیلم آموزشی طراحی اتصالات جوشی مهاربندها مطابق با ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ، نشریه 264 و آیین نامه AISC

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808