مصاحبه اختصاصی موسسه ۸۰۸ با دکتر عسگریان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

26:45

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...