نشست سوم از مجموعه نشست های کارشناسی چگونگی استقرار شایستگی و سلامت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان- پارت اول

28:40

نشست سوم از مجموعه نشست های کارشناسی چگونگی استقرار شایستگی و سلامت در سازمان های نظام مهندسی ساختمان- پارت اول

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...