بخشی از فیلم آموزش مدل سازی و بررسی رفتار المان‌ های پرکاربرد سازه ای در نرم افزار آباکوس

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...