سخنرانی کارل ترزاقی با موضوع ارزیابی لرزه ای و مهندسی ژئوتکنیک

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم