13866
28:10

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت پنجم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "ساختمان، مخاطرات و فرهنگ" است.
سخنران : دكتر محمدرضا تابشپور

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808