14184
19:06

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت هشتم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "مديريت تطبيقي منابع آب و سيلاب" است.
سخنران : دكتر كامران امامي

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808