بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان ها با روش محاسبات سریع

04:59

بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان ها با روش محاسبات سریع

برای ثبت نام در این دوره، اینجا را کلیک کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم