14387
16:05

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت شانزدهم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "آينده رشته عمران و مهندسين عمران" است.
سخنران :  مهندس اكبر تركان ؛ مشاور عالي رئيس جمهور

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808