شهرهای هوشمند واقعاً چقدر هوشمند هستند؟

22:51

شهرهای هوشمند واقعاً چقدر هوشمند هستند؟

با داغ شدن موضوع شهرهای هوشمند، در این قسمت می‌پرسیم که این پیشرفت‌های شهری چقدر برای ساکنان مفید بوده و با چه مشکلاتی همراه بوده است.

منبع