13804
20:31

نشست ارائه دستاوردهاي اساتيد و دانش آموختگان دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف- قسمت دوم

این نشست در تاریخ 21 بهمن 95 برگزار شده است. موضوع این بخش از نشست "نكاتي در مورد قراردادهاي خارجي" است.
سخنران : مهندس كاميار بيات ماكو

فایل پی دی اف این سخنرانی

پکیج استثنایی 808